Styrkeprovet 1988


Oldsmobile Model R Curved Dash Runabout 1903

Oldsmobile Model R Curved Dash Runabout 1903

Cadillac Model E Touring 1905

Cadillac Model E Touring 1905

Cadillac Model E Touring 1905

Cadillac Model E Touring 1905

Wolseley-Siddeley 14/20 HP Tourer 1909

Wolseley-Siddeley 14/20 HP Tourer 1909

Wolseley-Siddeley 14/20 HP Tourer 1909

Wolseley-Siddeley 14/20 HP Tourer 1909

Grégoire 70-6 Phaeton (Leonard Ödmark) 1910

Grégoire 70-6 Phaeton (Leonard Ödmark) 1910

Grégoire 70-6 Phaeton (Leonard Ödmark) 1910

Grégoire 70-6 Phaeton (Leonard Ödmark) 1910

Grégoire 70-6 Phaeton (Leonard Ödmark) 1910

Overland Model 38 Runabout 1910

Overland Model 38 Runabout 1910

International J30 Touring 1911

Ford Model T Touring 1912

Ford Model T Touring 1912

Benz 8/20 PS Doppelphaeton 1914

Benz 8/20 PS Doppelphaeton 1914

Benz 8/20 PS Doppelphaeton 1914

Ford Model T Touring 1914

Ford Model T Touring 1914

Ford Model T Touring 1914

Ford Model T Touring 1914

Hupmobile Model 32 Touring 1914

Hupmobile Model 32 Touring 1914

Ford Model T Runabout 1915

Ford Model T Runabout 1915

Scania-Vabis I Phaeton 1917

Chandler Light Weight Six 19 Touring 1919

Chandler Light Weight Six 19 Touring 1919

Dodge Model 30 Touring 1919

Ford Model T Touring 1919

Lexington Model R-19 Minute Man Six Touring 1919

Lexington Model R-19 Minute Man Six Touring 1919

Ford Model T Centerdoor Sedan 1920

Selve SL 6/24 PS Tourenwagen 1920

Velie Model 34 Touring 1920

Velie Model 34 Touring 1920


Home