Eskilstuna Veterandag 1991


Ford Model T Speedster 1914,
Osier NN Voiturette 1901, Renault Type D Serie B Voiturette 1901 and Peugeot Landaulette 1907

Osier NN Voiturette 1901 and Renault Type D Serie B Voiturette 1901

Osier NN Voiturette 1901 and
Peugeot Landaulette 1907

Osier NN Voiturette 1901


Home